• Uniek en handgemaakt
  • Natuurlijke bescherming
  • Levertijd voor handgemaakte producten: 3 tot 8 weken
  • Geen verzendkosten boven € 65 met de code GRATIS

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen 4 Paws & Claws en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2. 4 Paws & Claws heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3. Door te bestellen via de website of via andere kanalen, geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

 

2. Prijzen

2.1. Alle op de website vermelde prijzen zijn vermeld in euro en exclusief verzendkosten.

2.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden.

 

3. Betaling

3.1 Elke afwijking moet schriftelijk worden vastgelegd en uitdrukkelijk worden aanvaard. 

3.2 In geval van niet tijdige betaling van de factuur, is van rechtswege en zonder aanmaning een interest verschuldigd van 20%. Benevens deze conventionele interest, zal het bedrag van de factuur eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 10% met een minimum van € 12,50.

3.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar voor levering van de goederen.

3.4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. De overdracht van de risico’s gebeurt echter bij de  levering. 

3.5. Elke betwisting dient binnen de 8 dagen na datum factuur aangetekend ter kennis gebracht worden.

3.6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk bevoegd met uitsluiting van de rechtbanken van welk arrondissement ook.

 

4. Levering

4.1. Er kan verzonden worden via brievenbuspost of pakketpost. Wanneer de koper kiest voor brievenbuspost, dan is dit op zijn verantwoordelijkheid. Bij het kiezen van pakketpost, wordt er een track & trace voorzien, bij brievenbuspost is dit niet mogelijk.

4.2. Na het definitief maken van de bestelling zal 4 Paws & Claws de bestelling zo spoedig mogelijk maken en verzenden.

4.3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies van het pakket door de gekozen bezorgdienst.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

5.2. De koper is verantwoordelijk voor het correct doorgeven en bepalen van de maat en kleuren. Wanneer een product te klein of te groot blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de koper.

5.3. 4 Paws & Claws is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

5.4. 4 Paws & Claws is niet aansprakelijk voor schade of problemen van de hardware zoals ringen, musketons, gespen, koordstoppers, ...

5.5. 4 Paws & Claws is niet aansprakelijk voor schade of roestvorming van de hardware door contact met zoutwater.

5.6. Aanpassingen die moeten gebeuren door het verkeerd doorgeven van de bovenvermelde gegevens, zijn op kosten van de koper.

 

6. Klachten

6.1. Klachten dienen:

- in geval van niet conforme of foutief geleverde producten binnen de 3 werkdagen na levering gemeld worden.

- in geval van verborgen gebreken binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek gemeld worden, dit binnen de periode van 2 maanden na ontvangst.

De verkoper zal de gemelde klachten zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen beantwoorden. Indien er een langere tijd nodig is, zal de verkoper jou hiervan op de hoogte stellen.

Bij klachten kunt u ons steeds contacteren via forpawsandclaws@outlook.com

 

7. Copyright

Er mag niets van deze site of sociale media gekopieerd worden.

 

BTW-nummer: BE0730.591.825